Especialistes en comunicacions
Serveis d'electrònica per a comunicacions sense fil i logística

Serveis de telecomunicacions

Som un proveïdor de serveis especialitzats en donar solucions al sector de radiocomunicacions professional

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT

REPARACIÓ TETRA, DMR I PMR

LOGÍSTICA I PICKING

GESTIÓ I SUPORT TÈCNIC

ENGINYERIA

DISSENY I FABRICACIÓ D'ACCESSORIS