Una àmplia gamma de serveis

Serveis de telecomunicacions

Empresa de servicios de SERVEIS 1

Instal·lació i manteniment

Manteniments preventius, correctius dinstal·lacions dequipament de comunicacions. Instal·lacions de plaques fotovoltaiques.

Closeup view of electronic system board

Reparació

Reparació de terminals TETRA, DMR i PMR

Empresa de servicios de SERVEIS 4

Logística i picking

Recepció i distribució d'equips i accessoris

Empresa de servicios de SERVEIS 6

Gestió

Monitorització i gestió d'avaries de xarxes de comunicacions. Suport tècnic remot. Manteniment de bases de dades i actualitzacions dels equips instal·lats.

Solar panel, sun battery, alternative energy

Enginyeria

Projectes de comunicacions i estudis de cobertura

Empresa de servicios de SERVEIS 9

Disseny i fabricació

Disseny i fabricació d'accessoris i interfícies a mida del client

Alguns productes i dispositius

Empresa de servicios de SERVEIS 11

CSO 110

Unitat integradora de telèfon i ràdio per a lloc doperador. Permet alternar les trucades telefòniques amb les trucades del sistema de radiocomunicacions usant un mateix microauricular.

Empresa de servicios de SERVEIS 13

C PORT 05

Combinador de ports RS232 per a sistemes de comunicació redundants ADSL, GPRS, etc. Proporciona supervisió de dades als Moxa N-port 5210.

Empresa de servicios de SERVEIS 15

PPL25

Combinador de ports RS232 per a sistemes de comunicació redundants Radio-modem+GPRS.

SPP9

SPP9

SNIFFER Eina de captura no invasiva de dades sobre port RS232 per a supervisió i anàlisi.

Empresa de servicios de SERVEIS 17

WD3G

Estabilitzador d'alimentació i funció Wath Dog externa per a equips GPRS de la sèrie MTX proporciona supervisió de la tensió d'alimentació.

Empresa de servicios de SERVEIS 19

AN232

Interfície RS232 de les barreres d'aïllament galvànic dels Dataloggers.

CENTRES DE COMANDAMENT MÒBILS

 • Pals d’antena telescòpics mòbils d’alta qualitat.
 • Generadors denergia compactes i extremadament silenciosos.
 • Estacions base mòbils per als sistemes PMR, trunking i paging.
 • Terminals, antenes i eines de control d‟antenes.

SERVEIS DEL SISTEMA

 • Planificació de la freqüència
 • Planificació de la xarxa
 • Disseny del sistema
 • Lliurament de maquinari
 • Instal·lació, connexió de sistemes de tercers
 • Suport a les operacions
 • Formació i documentació
 • Àmplia experiència al sector de les comunicacions.
 • Gran experiència en la producció de OEM i en el desenvolupament de solucions.
 • Anys de pràctica, un equip qualificat denginyers, tècnics, logistes i socis locals.

SERVEIS ESPECIALS

 • R+D a l’àmbit d’IP, TETRA, DMR, GSM, WLAN, RFID.
 • Desenvolupament de programari de sistemes i aplicacions encastats.
 • Solucions de maquinari i programari especialitzades, firmware, programació DSP.
 • Dispositius personalitzats i de sèrie, mostres, petites sèries amb instal·lació i manteniment.
 • Desenvolupament de muntatges en alta freqüència i entorn digital.
 • Muntatge convencional i SMT per part de socis seleccionats, proves de plaques de circuits.